Psykoterapeuttimme

Ira Nikkanen

Ira Nikkanen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja perheterapeutti (vet). Perhe- ja pariterapia, yksilökäyntejä sekä työnohjaus- ja koulutuspalveluita. Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiaa pari- ja perheterapian osalta.

Maaret Henttonen

Maaret Henttonen

Sosionomi, psykoterapeutti, perheterapeutti. Perhe- ja pariterapia sekä yksilökäyntejä. Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiaa perheterapian osalta.

Ritva Karila-Hietala

Ritva Karila-Hietala

Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, yhteiskuntatieteden kandidaatti (YTK), psykoterapeutti, perheterapeutti (vet), työnohjaaja, IPT-terapeutti ja mielenterveyden edistämisen asiantuntija. Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiaa pari- ja perheterapian osalta.

Marja Laakso

Marja Laakso

Psykoterapeutti (perhe- ja pariterapia), toimintaterapeutti (Amk), erityisopettaja ja työnohjaaja (Story)

Raine Surakka

Raine Surakka

Valtiotieteiden maisteri (VTM), traumapsykoterapeuttiopiskelija, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, sosionomi, ammatillinen opettaja (AmO).

Katja Tenhovirta

Katja Tenhovirta

Terveystieteiden maisteri (TtM), psykoterapeutti, pari- ja perheterapiakouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja kätilö.

Jaana Kivistö

Jaana Kivistö

Valtiotieteiden lisensiaatti (VTL), sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, perheterapeutti. Perheterapia, yksilökäyntejä sekä työnohjaus- ja koulutuspalveluita. Kelan tukemana kuntotuspsykoterapiaa perheterapian osalta.

Niina Jauhola

Niina Jauhola

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), Kasvatustieteen maisteri (KM), sosionomi, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti. Perhe- ja pariterapia, yksilökäyntejä. Kelan tukemana kuntoutusterapiaa pari- ja perheterapian osalta.

Lyhytterapeuttimme

Ina Kuula

Ina Kuula

Sosionomi, yhteisöpedagogi, ratkaisukeskeinen terapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja

Maarit Henriksson

Maarit Henriksson

Sosionomi, lähihoitaja ja kognitiivinen lyhytterapeutti

Päivi Petrelius

Päivi Petrelius

Sosiaalityöntekijä (YTT), dialoginen ja voimavarakeskeinen työnohjaaja, ratkaisukeskeisen lyhytterapian opiskelija (valmistuu 11/2022)

Roope Tommila

Roope Tommila

Sosionomi YAMK, ratkaisukeskeisen lyhytterapian opiskelija (valmistuu 11/2022)

Nina Remes-Rautakumpu

Niina Remes-Rautakumpu

Sosionomi (AMK), työvalmentaja, varhaiskasvatuksen opettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja pian myös Reteaming-työyhteisövalmentaja.

Luru Natunen

Luru Natunen

Sosionomi, työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

Katja Luomala

Katja Luomala

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), sosiaalityöntekijä ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

Katri Jalanko

Katri Jalanko

Kauppatieteiden maisteri (KTM), sosionomi ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian opiskelija (valmistuu 07/2022).

Muut ammattilaisemme

Hillevi Westman

Hillevi Westman

Psykologi (PsM), psykoterapeutti ja Theraplay-terapeutti. Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiaa pari- ja perheterapian osalta.

Johanna Linner

Johanna Linner Matikka

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), sosiaalityöntekijä. Traumainformoitu työote-kouluttaja, väitöskirjatutkija, tietokirjailija. (www.johannalinner.fi)

Mia Niemi

Mia Niemi

Kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä sekä väitöskirjatutkija. Aikuisopetukseen suuntautuva pedagoginen pätevyys. Monipuolisesti kokemusta gerontologisesta sosiaalityöstä sekä asiakastyössä että kehittämisen ja tutkimuksen alueella. Mian asiantuntijuus liittyy erityisesti vanhuuden elämänvaiheen perhesuhteisiin ja tuen tarpeisiin.

Riina Karjalainen

Riina Karjalainen

Valtiotieteiden lisensiaatti, sosiaalityöntekijä. Opiskelee ammatilliseksi opettajaksi. Pitkä ura erilaisissa sosiaalityön ja asiantuntijatyön tehtävissä. Konsultaatiota ja kouluttamista erityisesti lastensuojelun, päivystyksellisen sosiaali- ja kriisityön sekä esihenkilötyön kysymyksistä.

Anneleena Seppänen

Anneleena Seppänen

Sosionomi, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, kasvatustyön ammattilainen, perhetyön Silta-ohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja.

Johanna Olli

Johanna Olli

Terveystieteiden maisteri (TtM), sairaanhoitaja ja väitöskirjatutkija.

Amanda Vesterlund

Amanda Vesterlund

Sairaanhoitaja (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja.

Rebecca Hellsberg

Rebecca Hellsberg

Valtiotieteiden maisteri (VTM) pääaineena sosiologia, ratkaisukeskeisen lyhytterapian opiskelija. Lyhytterapeuttiset tukikeskustelut.

Politices magister (PM) i sociologi, lösningsfokuserad korttidsterapeutstuderande. Korttidsterapeutiska stödsamtal.

Tiina Järvikangas

Tiina Järvikangas

Kasvatustieteen maisteri KM, Erityisluokanopettaja, luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, reteaming coach. Ratkaisukeskeinen työotteeni keskittyy niin yksilö-, kuin ryhmäohjauksissakin käytännönläheisesti toiveikkuuden ja hyvän mielen rakenteiden kokonaisvaltaiseen vahvistamiseen.