Psykoterapeuttimme

Ira Nikkanen

Ira Nikkanen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja perheterapeutti (vet). Perhe- ja pariterapia, yksilökäyntejä sekä työnohjaus- ja koulutuspalveluita. Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiaa pari- ja perheterapian osalta.

Niina Jauhola

Niina Jauhola

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), Kasvatustieteen maisteri (KM), sosionomi, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti. Perhe- ja pariterapia, yksilökäyntejä. Kelan tukemana kuntoutusterapiaa pari- ja perheterapian osalta.

Ritva Karila-Hietala

Ritva Karila-Hietala

Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, yhteiskuntatieteden kandidaatti (YTK), psykoterapeutti, perheterapeutti (vet), työnohjaaja, IPT-terapeutti ja mielenterveyden edistämisen asiantuntija. Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiaa pari- ja perheterapian osalta.

Marja Laakso

Marja Laakso

Psykoterapeutti (perhe- ja pariterapia), toimintaterapeutti (Amk), erityisopettaja ja työnohjaaja (Story)

Raine Surakka

Raine Surakka

Valtiotieteiden maisteri (VTM), traumapsykoterapeuttiopiskelija, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, sosionomi, ammatillinen opettaja (AmO).

Katja Tenhovirta

Katja Tenhovirta

Terveystieteiden maisteri (TtM), psykoterapeutti, pari- ja perheterapiakouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja kätilö.

Lyhytterapeuttimme

Ina Kuula

Ina Kuula

Sosionomi, yhteisöpedagogi, ratkaisukeskeinen terapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja

Roope Tommila

Roope Tommila

Sosionomi YAMK, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Nina Remes-Rautakumpu

Niina Remes-Rautakumpu

Sosionomi (AMK), työvalmentaja, varhaiskasvatuksen opettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja pian myös Reteaming-työyhteisövalmentaja.

Luru Natunen

Luru Natunen

Sosionomi, työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

Muut ammattilaisemme

Mia Niemi

Mia Niemi

Kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä sekä väitöskirjatutkija. Aikuisopetukseen suuntautuva pedagoginen pätevyys. Monipuolisesti kokemusta gerontologisesta sosiaalityöstä sekä asiakastyössä että kehittämisen ja tutkimuksen alueella. Mian asiantuntijuus liittyy erityisesti vanhuuden elämänvaiheen perhesuhteisiin ja tuen tarpeisiin.

Riina Karjalainen

Riina Karjalainen

Valtiotieteiden lisensiaatti, sosiaalityöntekijä. Opiskelee ammatilliseksi opettajaksi. Pitkä ura erilaisissa sosiaalityön ja asiantuntijatyön tehtävissä. Konsultaatiota ja kouluttamista erityisesti lastensuojelun, päivystyksellisen sosiaali- ja kriisityön sekä esihenkilötyön kysymyksistä.

Anneleena Seppänen

Anneleena Seppänen

Sosionomi, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, kasvatustyön ammattilainen, perhetyön Silta-ohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja.

Johanna Olli

Johanna Olli

Terveystieteiden maisteri (TtM), sairaanhoitaja ja väitöskirjatutkija.

Tiina Järvikangas

Tiina Järvikangas

Kasvatustieteen maisteri KM, Erityisluokanopettaja, luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, reteaming coach. Ratkaisukeskeinen työotteeni keskittyy niin yksilö-, kuin ryhmäohjauksissakin käytännönläheisesti toiveikkuuden ja hyvän mielen rakenteiden kokonaisvaltaiseen vahvistamiseen.

Rebecca Hellsberg

Rebecca Hellsberg

Valtiotieteiden maisteri (VTM) pääaineena sosiologia, ratkaisukeskeisen lyhytterapian opiskelija. Lyhytterapeuttiset tukikeskustelut.

Politices magister (PM) i sociologi, lösningsfokuserad korttidsterapeutstuderande. Korttidsterapeutiska stödsamtal.

Johanna Linner

Johanna Linner Matikka

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), sosiaalityöntekijä. Traumainformoitu työote-kouluttaja, väitöskirjatutkija, tietokirjailija. (www.johannalinner.fi)

Minna Manelius

Minna Manelius

Valtiotieteiden maisteri (VTM), sosiaalityöntekijä, sosionomi AMK, ammatillinen opettaja sekä psykoterapeutti. Olen työskennellyt vuodesta 2001 sosiaalityöntekijänä, asiantuntijana ja esimiehenä. Työskentelen systeemisellä työotteella ja erikoisalani on perheiden elämään liittyvät haasteet sekä lastensuojelu. Toimin asiantuntijana Helsingin hallinto-oikeudessa.

Soili Cartwright

Soili Cartwright

Valtiotieteiden maisteri (VTM) ja neuropsykiatrinen valmentaja. Minulla on kokemusta lastensuojelusta sekä psykososiaalisesta työstä perheneuvolasta. Erikoisalaani on neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Toimin myös sovittelijana riita- ja rikosasioissa.

Tiia Hipp

Tiia Hipp

Erikoissosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) ja traumapsykoterapeuttiopiskelija. Olen työskennellyt vuodesta 2001 sosiaalityöntekijänä, asiantuntijana, kehittäjänä ja esimiehenä. Terapeuttina käytän työssäni myös EMDR-menetelmää ja olen kiinnostunut ryhmämuotoisista kuntoutuksista.