Eeda tarjoaa tutkimuksiin ja vahvaan ammatilliseen asiantuntijuuteen perustuvaa koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisille.

Voit tilata yksittäisiä luentoja sekä laajempia koulutuskokonaisuuksia liittyen sosiaalityöhön, psykoterapiaan, hyvinvointiin ja itsestä huolehtimiseen.


Tyhy- tai virkistyspäivä työyhteisölle 

Onnistunut työhyvinvointipäivä rentouttaa ja voimaannuttaa työntekijöitä niin yksilöinä kuin yhteisönäkin. Yhteinen jakaminen ja keskustelu auttavat jaksamaan arjessa ja parantavat työyhteisön yhteisöllisyyttä. Räätälöimme tarpeisiinne sopivan hyvinvointipaketin, jossa virkistyspäivä rakentuu yksilöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja heijastuu koko yhteisön hyvinvointiin. 

Viime vuodet ovat olleet monilta osin erityisen kuormittavia henkisesti ja työyhteisöiden aika sekä resurssit ovat kuluneet käytännön järjestelyiden ylläpitämiseen. On tärkeää, että jokainen yksilö voi työpaikallaan hyvin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Hyvässä työyhteisössä huolehditaan henkilöstön henkisen jaksamisen ylläpidosta ja hyvinvoinnista. Työhyvinvointi sekä toimiva työyhteisö varmistavat organisaation menestystä. 

Uupumus koskettaa meistä lähes jokaista jossakin työuran vaiheessa. Uupumuksen keskellä hyvinvoiva työyhteisö voi olla kannatteleva tekijä jaksamisen tukena. Tiesithän, että uupumusta voi myös ennaltaehkäistä tiedostamalla riskit ja tekemällä hyviä valintoja oman hyvinvoinnin puolesta. Arvojen mukainen elämä luo voimavaroja sekä työhön, että vapaa-aikaan. Työyhteisöjen arvopohjakeskustelut luovat pohjaa toimivalle, avoimelle ja hyvinvoivalle yhteisölle ja samalla tuovat turvaa myös työntekijälle. Hyvinvointipäivän avulla henkilöstö innostuu oman henkisen hyvinvointinsa ylläpitämisestä ja terveydestä huolehtimisesta. 

Kenelle työhyvinvointipäivä sopii? 

Päivä on suunnattu sote-alan ammattilaisille, varhaiskasvatuksen työntekijöille sekä kasvatuksen ja koulutuksen henkilökunnalle. 

Hyvinvointipäivän sisältö: 

Hyvinvointipäivä järjestetään ennaltaehkäisevänä ja voimaannuttavana kokonaisuutena henkilöstön henkisen hyvinvoinnin ja terveyden tueksi. Työhyvinvointipäivä sisältää voimaannuttavaa keskustelua ammattilaisten kanssa sekä syventävää työskentelyä omien asioiden äärellä sekä työssä, että vapaa-ajalla. Työskentely sopii myös työhyvinvointia edistäväksi teemaksi työyhteisöille. Tällöin tulokulmassa huomioidaan myös yhteisön yhteiset tavoitteet ja toiveet, itsetuntemuksen ja yksilön lisäksi. 

Työhyvinvointipäivän työskentelyssä keskitymme mm. seuraaviin teemoihin: 

 • Itsetuntemus ja oman elämän tilanneinventaario  
 • Harjoitteita ja ohjeita työssäjaksamisen tueksi 
 • Stressin hallinnan keinoja, resilienssin vahvistaminen 
 • Tunteiden tunnistus työssä ja vapaa-ajalla 
 • Eri elämän osa-alueiden tilanne nyt, tavoitteet ja toiveet 
 • Arvotyöskentely 

Työhyvinvointipäivä vietetään toimitiloissanne tai valitsemassanne paikassa. Pienen työyhteisön hyvinvointipäivä voidaan järjestää myös toimitiloissamme Kalevankadulla. 

Kouluttajina toimivat Minna Manelius valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti sekä Tiina Järvikangas kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja, lyhytterapeutti. 

Ilmoittautuminen: [email protected] tai Eedan asiakaspalveluun puh. 020 730 7650

Hinta: Sopimuksen mukaan.


Voimaantumisen viikonloppu 

 • Tule henkisen voimaantumisen viikonloppuun 3.-4.9.2022 la-su Eedan toimitiloihin Helsingin Kamppiin.   

Työuupumus on seurausta pitkittyneestä työstressistä. Uupumus koskettaa meistä lähes jokaista jossakin työuran vaiheessa. Tiesithän, että uupumusta voi myös ennaltaehkäistä tiedostamalla riskit ja tekemällä hyviä valintoja oman hyvinvoinnin puolesta. Arvojen mukainen elämä luo voimavaroja sekä työhön, että vapaa-aikaan.  

Kenelle koulutus sopii?  

Viikonloppu on suunnattu sinulle, joka kaipaat lisää selkeyttä omien tavoitteidesi hahmottumiselle sekä voimavaroja arkeesi. Kun kaipaat omaa aikaa, voimaantumisen viikonlopussa saat aikaa, ideoita ja tukea omien asioidesi äärelle.  Tule voimaantumaan ja ihmettelemään elämääsi! Tiedosta asioita ja vaikuta itseesi. 

Kurssin sisältö: 

Tule henkisen voimaantumisen viikonloppuun syyskuussa 2022 rakentamaan toivekarttaasi ja suunnittelemaan elämänpolkuasi tulevaisuuttasi varten. Oletko kyllästynyt huonoihin uutisiin? Tunnetko olevasi aina muita varten ja eläväsi omassa elämässäsi lähes sivuroolissa? Kaipaatko kiireetöntä kohtaamista ja aikaa omien asioidesi äärelle? Oletko kadottanut itseäsi kiireen ja vallitsevan elämäntilanteesi varrelle? Haluaisitko löytää itsesi uudelleen ja tutustua nykyiseen minääsi paremmin? 

Varaa viikonloppu henkiselle hyvinvoinnillesi ja oman elämäsi etusijalle laittamiselle. Tule tietoiseksi tarpeistasi, tunteistasi ja voimaannu omassa arjessasi. Rauhoita aikaa mielesi äärelle ja vahvista itsetuntemustasi miellyttävän tekemisen, lämminhenkisen keskustelun ja itsetutkiskelun kautta. Syvenny itseesi ja pysähdy tarkastelemaan omia toiveitasi. 

Viikonlopun kurssilla sinulla on aikaa syventyä rauhassa oman elämäsi asioihin. Kurssilla käsittelemme oman itsesi roolia elämäsi keskellä. Pohdit eri osa-alueita, toiveitasi ja tavoitteitasi. Syvennyt tiedostamaan tunteitasi ja tekemään pieniä muutoksia, joiden avulla pystyt luomaan arjestasi mielekkäämpää ja pääset kohti haluamiasi myönteisiä muutoksia.  

Viikonloppu sisältää paljon voimaannuttavaa terapeuttista keskustelua ammattilaisten kanssa sekä syventävää työskentelyä omien asioiden äärellä. Työskentely sopii myös työhyvinvointia edistäväksi teemaksi työyhteisöille. Tällöin tulokulmassa huomioidaan myös yhteisön yhteiset tavoitteet ja toiveet, itsetuntemuksen ja yksilön lisäksi. 

Työskentelyssä keskitymme mm. seuraaviin teemoihin: 

 • Itsetuntemus ja oman elämän tilanneinventaario 
 • Resilienssin vahvuus nyt ja voimistamisen keinot 
 • Tunteiden tunnistus ja erittely eri elämän osa-alueilla 
 • Eri elämän osa-alueiden tilanne nyt, tavoitteet ja toiveet 
 • Arvotyöskentely, arvopankin työstäminen 
 • Unelmatyökalut, mitä minulla jo on, mitä tavoittelen, mitä toivon, aarrekartta -työskentely 

Voimaantumisen viikonloppu vietetään Eedan viihtyisissä toimitiloissa Kalevankatu 44, Helsingin keskustassa, syyskuussa 2022, lauantaina 3.9. klo. 15-18 ja sunnuntaina 4.9. klo. 12-16.  

Viikonloppu vietetään rennossa ja lämminhenkisessä tunnelmassa omaan elämään keskittyen.  Et tarvitse mukaan muuta kuin itsesi. Tule sellaisena kuin olet ja avaa kalenterisi itsesi kehittämiselle ja toiveikkaan tulevaisuutesi hahmottamiselle. 

Me Eedalaiset työskentelemme kanssasi ja jaamme alustuksen kaikkiin käsittelemiimme aiheisiin.  Viikonlopun aikana sinulla on paljon aikaa vapaalle keskustelulle elämän tärkeiden teemojen äärellä ja pystyt halutessasi myös jakaa kokemuksiasi ja saada vertaistukea.   

Jos tunnet tarvetta henkiselle elämänmuutokselle tai elämäsi inventaariolle, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa, voimaannuttava viikonloppu Eedassa on hyvä startti elämäsi tilannekatsaukselle ja muutosprosessillesi!  

Kouluttajina toimivat Minna Manelius valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti sekä Tiina Järvikangas kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja, lyhytterapeutti. 

Voit varata paikkasi myös Eedan verkkokaupasta Voimaantumisen viikonloppu -kurssille.  Mukaan mahtuu noin 15 osallistujaa. 

Hinta: 245 euroa / osallistuja 

Koulutus sisältää kahden päivän ajan asiantuntijoiden tuella toteutettavia voimaannuttavia harjoitteita, aihekokonaisuuksien käsittelyä, psykososiaalista asiantuntijoiden keskustelutukea sekä inspiroivaa vertaustukea voimaantumisen tueksi.   

Ilmoittautuminen: [email protected] tai Eedan asiakaspalveluun puh. 020 730 7650 


Traumainformoitu työote -koulutus

Koulutus antaa tietoa trauman eli tunnehaavojen yhteydestä ihmisten ja yhteisöjen pahoinvointiin sekä perustiedot Adverse Childhood Experiences (ACEs) -tutkimuksen tuottamasta tiedosta.

Traumainformoidulla kohtaamisella tarkoitetaan potentiaalisesti traumatisoivien elämänkokemusten huomiointia ihmisten kohtaamisessa. Traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti ja tavoilla, jotka tuottavat ihmisessä itsessään ja ympärillä olevissa hämmennystä.

Haavoittavasti elämänkokemuksista ja olosuhteista seuraava toksinen eli haitallinen stressi, on huomattavan tavallista. Haitallisella stressillä on yhteys oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin, terveyskäyttäytymiseen, työssä jaksamiseen sekä ihmissuhteissa koettuihin haasteisiin. Työssä on tärkeää ymmärtää stressin taustalla olevia syitä, pahoinvoinnin kierteitä ja kyetä kohtaamaan ihmisten kärsimys kestävällä tavalla. Traumainformoitu työtapa tukee sosiaali- ja terveysalalla toimivien työhyvinvointia sekä asiakkaiden hoidon ja tuen vaikuttavuutta.

Kouluttaja: Johanna Linner Matikka YTM, sosiaalityöntekijä, väitöskirjatutkija, tietokirjailija, TRE-ohjaaja


Nepsy-koulutus

NÄE MINUT ja ymmärrä neuropsykiatrisia piirteitäni -koulutus

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä.

Voisiko vanhemman ja lapsen läheisverkoston toiminta sekä ympäristö muuttua paremmin lapsen tarpeita vastaavaksi? Koulutuksen tavoitteena on auttaa löytämään keinoja muokata lapsen ympäristöä siten, että hänen on helpompi toimia omassa arjessaan sekä toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Koulutuksen sisältyy:

 • Tietoa neuropsykiatrisiin piirteisiin liittyvistä haasteista ja vahvuuksista
 • Taitoja lapsen kohtaamiseen, häntä motivoivien ja kuormittavien tekijöiden ymmärtämiseen sekä haastavien tilanteiden ennalta ehkäisemiseen
 • Keinoja auttaa lapsen läheisiä tukemaan lasta arjessa

Kouluttajat:

Johanna Olli väitöskirjatutkija TtM, sairaanhoitaja

Marja Laakso psykoterapeutti, toimintaterapeutti (AMK), työnohjaaja (Story) ja erityisopettaja.

Kolmen iltapäivän kokonaisuuteen voi osallistua yksittäinen työntekijä tai se voidaan tilata koko työryhmälle. Koulutuskokonaisuus järjestetään työryhmille sopimuksen mukaan joko etä- tai lähikoulutuksena.


Systeeminen lastensuojelu -koulutus

Systeeminen lastensuojelu pyrkii kohti vuorovaikutteisempaa ja kohtaavampaa työotetta. Työtavassa käytetään muun muassa perhepsykoterapeuttisia, dialogisia ja ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä. Systeemisyys tarjoaa vaihtoehdon suhdeperustaisen ihmissuhdetyön palauttamiseen sosiaalityön keskeiseksi menetelmäksi.  

Koulutuksen tavoitteena on oppia systeemisen työotteen ja perheterapeuttisten menetelmien hyödyntämistä lastensuojelun kontekstissa. Koulutuksessa koulutettavat sisäistävät systeemisen ajattelun peruskäsitteitä ja osaavat soveltaa niitä arjen asiakastyöhön. Koulutuksessa keskiössä ovat verkostotyön periaatteet ja yhdessä tekeminen. 

Koulutus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koulutusmalliin (THL). Kouluttajat ovat käyneet Systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutuksen ja koulutus toteutetaan sosiaalityöntekijä- perhepsykoterapeutti työparina. Tilaajan toiveiden mukaan kouluttamassa voi olla myös muita luennoitsijoita ja kokonaisuus räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan. 

Mallin haltuunottoa  ja käyttöä varten laadittu koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta koulutuspäivästä ja kolmesta erillisestä koulutuksellisesta konsultaatiosta. Kokonaisuutena prosessi kestää noin puoli vuotta. Systeemisen mallin orientaatiopäiviä voidaan järjestää erillisestä tilauksesta. Koulutuskokonaisuus perustuu yhteiseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen.  

Koulutuksen aikana työryhmä rakentaa oman visionsa omalle työyksikölleen tai toiminta-alueelleen. Koulutetut mallintavat oman tehtävänsä suhteessa asiakasperheisiin ja yhteistyökumppaneihin. He rakentavat yhteistä arvopohjaa muihin tiiminsä jäseniin sekä yhteistyökumppaneihin. Koulutuksen aikana on mahdollista organisoitua työskentelemään mallin mukaisesti. Koulutuksen sisältönä on visioida systeeminen lastensuojelutyö omassa yksikössä.  

Koulutus sisältää

 • Yhteisten jaettujen arvojen miettimistä ja tiimin uudenlaisen työskentelytavan rakentamisen 
 • Tiimin kokoonpanon ja jäsenten roolien rakentaminen systeemisessä mallissa sekä  yhteisissä tiimikokouksissa 
 • Systeemisen ajattelun ja perheterapeuttisen työskentelyn lähtökohdat ja perusperiaatteet 
 • Lastensuojelun erityiskysymykset systeemisestä näkökulmasta  
 • Oman persoonan käyttäminen työvälineenä ja eettinen kuormittuminen sekä tunteiden tunnistaminen 
 • Työn riskien huomioiminen sekä itsestä huolehtiminen

Koulutuksen kohderyhmä

Systeemistä työotetta tavoittelevat kuntien ja hyvinvointialueiden monitoimijaiset lastensuojelutiimit, nuoren aikuisten tiimit, lastensuojelun jälkihuolto sekä nuorten palvelut. Systeemistä työotetta voidaan tarjota myös lastensuojelun sijaishuoltoon. 

Koulutusmenetelminä ovat lyhyet alustukset, käytännön harjoitukset, tiimi- ja parityöskentely. Perhepsykoterapeutin ammattitaidon hyödyntäminen lastensuojelun arjen työssä. 

Kouluttajina THL:n kouluttajakoulutuksen saaneet:

Minna Manelius VTM, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti

Ira Nikkanen psyk.sh, kouluttajapsykoterapeutti

Pilvi Niemelä YTM, sosiaalityöntekijä 

Koulutus toteutetaan sopimuksen mukaan ja räätälöidään aina tilaajan tarpeisiin.


Lastensuojelun keskeiset elementit -koulutus 

Koulutuksessa käydään läpi lastensuojelun peruskysymyksiä ja lastensuojelutyöskentelyyn olennaisesti liittyviä seikkoja. Koulutuksessa erotellaan sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja tukitoimet. 

Koulutuksessa tutustutaan lastensuojeluilmoituksen vastaanottamiseen sekä ilmoitusvelvollisuuteen, lastensuojeluasiakkuuden alkamiseen, avohuollon asiakkuuteen ja avohuollon tukitoimiin. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja sijaishuollossa oleminen aina lastensuojelun jälkihuoltoon asti.  

Käymme läpi lastensuojelutyöskentelyn keskeisiä työvaiheita, kuten asiakassuunnitelman laatimisen ja sen merkitys, lapsen ja lapselle läheisten henkilöiden tapaamisen sekä lapsen pitämisen työskentelyn keskiössä. Koulutuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva lastensuojelusta esimerkkien ja keskustelun avulla. 

Sisältö ja keskeiset teemat 

 • Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 
 • Palvelutarpeen arvio  
 • Asiakassuunnitelma 
 • Lastensuojelu 

Lastensuojelun järjestäminen 

 • Lastensuojelun ja sosiaalihuollon asiakkuus 
 • Asiakas lastensuojelussa ja lapsen osallisuus 

Lastensuojelun avohuolto 

 • Avohuollon tukitoimet 
 • Kiireelliset tukitoimet 

Lastensuojelun sijaishuolto 

 • Sijoitus ja sijoitus läheisverkostoon 
 •  Lapsen asumisen järjestäminen kodin ulkopuolelle 

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen 

 • Huostassa pito 
 • Rajoitukset sijaishuollossa 

Jälkihuolto 

 • Jälkihuollon perusteet 
 • Jälkihuollon tukitoimet 

Koulutuksen toteutus ja sisältö

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä, toimitilassamme tai tilaajan toiveiden mukaan 

Kohderyhmä 

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt  
 • Vuorovaikutusammattilaisille, jotka tarvitsevat lisää tietoa lastensuojelusta 
 • Esihenkilöt sekä organisaatioiden toiminnasta vastaavat henkilöt ja muut, jotka tarvitsevat tietoa lastensuojelusta ja ilmoitusvelvollisuudesta 
 • Koulut, varhaiskasvatus, seurakuntien ammattilaiset 

Aikataulu 

Elokuu 2022 alkaen, sopimuksen mukaan. 

Sopisiko koulutus työyhteisöllesi? 

Jos haluat lisätietoa lastensuojeluun liittyvistä koulutuksista ja haluat järjestää työyhteisöllesi kohdennetun koulutuksen ota yhteyttä niin räätälöidään tarpeisiinne ja toiveisiinne sopiva koulutuspaketti.  

Kouluttajana:  

Riina Karjalainen VTL,Sosiaalityöntekijä, lastensuojelun ja perhe- ja väkivaltatyön asiantuntija


Traumaattisten tilanteiden kohtaaminen -koulutus 

Koulutuksessa käydään läpi kriisin kohtaamista sekä opitaan tunnistamaan miten omat aiemmat kokemukset sekä oma kiintymyssuhdehistoria vaikuttavat meihin myös kehollisesti. Koulutuksessa opitaan ymmärtämään, ettei aina tarvitse selvitä yksin. Koulutettava tunnistaa potentiaaliset kriisit ja traumaattiset tapahtumat sekä ihmiset, jotka näille altistuvat. Koulutettava saa tukea ja ymmärrystä siihen mitkä ovat normaaleja reaktioita traumaattisen tapahtuman jälkeen, millaista apua tai tukea kriisin mahdollisesti kokenut tarvitsee.  

Koulutuksen toteutus ja sisältö 

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä, tai tilauskoulutuksena paikan päällä.  

Koulutuksen keskeiset teemat: 

 • Yksittäiset kuormittavat, tai traumatisoivat kokemukset 
 • Traumojen hoidon perusteet ja menetelmät 
 • Kriisit ja traumat perheessä 
 • Lasten ja nuorten kriisit ja traumat 
 • Miten keho reagoi kriiseihin 
 • Onnettomuustilanteiden purku 
 • Kuoleman kohtaaminen  
 • Resilienssi  
 • PTSD/normaalit reaktiot kuormittavaan tapahtumaan   
 • Sijaistraumatisoituminen ja myötätuntouupuminen 

Kohderyhmä 

 • Kriisitilanteita kohtaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja vapaaehtoiset 
 • Vuorovaikutusammattilaisille, jotka kohtaavat työssään usein kriisejä ja traumoja 
 • Esihenkilöt sekä organisaatioiden työturvallisuudesta vastaavat henkilöt ja muut, jotka mahdollisessa onnettomuustilanteessa tekevät päätöksiä tai osallistuvat pelastus-, tuki-, organisointi-, tutkinta- tai tiedotustoimintaan 
 • Palo- ja pelastuslaitoksen ammattilaiset, jotka haluavat lisäkoulutusta kriisityöhön liittyen 

Aikataulu 

 • Alkaen syyskuu 2022, sopimuksen mukaan 

Kiinnostuitko koulutuksesta työyhteisöllesi? 

Jos haluat lisätietoa traumaattisen kriisin kohtaamisesta tai haluat järjestää työyhteisöllesi kohdennetun koulutuksen ota yhteyttä niin räätälöidään tarpeisiinne sopiva koulutuspaketti.  

Kouluttajina:  

Raine Surakka VTM, sosiaalityöntekijä, sosionomi, sairaanhoitaja sekä traumapsykoterapeuttiopiskelija, sosiaali- ja kriisipäivystäjä 

Riina Karjalainen VTL, sosiaalityöntekijä, perhe- ja väkivaltatyön asiantuntija, sosiaali- ja kriisipäivystäjä