Tarjoamme hyvinvointipalveluina lyhytterapiaa, terapeuttisia ryhmiä sekä koulutuksia. Räätälöimme työhyvinvointipaketteja työyhteisönne tueksi.

Lyhytterapia

Palveluita tarjoavat sote-alan pohjakoulutuksen saaneet ammattilaiset. Heillä voi olla taustalla esimerkiksi sairaanhoitajan tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinto.

Lyhytterapialla pyritään vaikuttamaan tiettyyn pulmaan tai oireeseen ja se on usein hyvä tukimuoto elämänkriiseissä.

Eeda. Elämän haasteisiin avuksi terapia Eeda Oy

Menestyvä työyhteisö panostaa työhyvinvointiin

Parhaiten menestyvät työpaikat, joissa ihmisillä on mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja he voivat kokea psykologista turvallisuutta. Inhimillinen pääoma on olennainen osa yrityksen menestymistä. Osaavan työvoiman saatavuuteen ja toimintakyvyn varmistamiseen liittyvät haasteet ovat yhteisiä julkisella ja yksityisellä työnantajalla. Työelämän muutos, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä työperäinen stressi ja burnout ovat kysymyksiä, joihin jokaisen työnantajan on hyvä kiinnittää huomiota viimeistään nyt. Esimerkiksi etätyöhön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet olisi hyvä kirkastaa työpaikassa. Kun kriisin ilmaantumiseen ja jatkumiseen ei ole vaikutusmahdollisuuksia, se voi olla henkisesti hyvin haastavaa ja voimavaroja kuluttavaa.

Jos haluat työnantajana olla jo askeleen edellä ja kokeilemassa uudenlaisia palveluja työhyvinvoinnin tueksi, olet juuri oikeassa paikassa. Tarjoamme työyhteisöille ja sen jäsenille ohjausta, tukea ja apua paremman työhyvinvoinnin saavuttamiseksi. Voimme työskennellä yksilötasolla, ryhmien kanssa tai koko työyhteisön tasolla. Hyvinvointipalveluja voidaan tarjota myös työterveyspalveluita yhtiölle tuottavasta toimijasta riippumattomasti, mikä antaa mahdollisuuden joustavuuteen ja yrityskohtaiseen räätälöintiin. Alla on muutamia esimerkkejä. Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, mitä juuri sinun työyhteisösi tarvitsisi voidakseen paremmin.


Palvelupaketit

Lyhytterapeuttiset interventiot

Terapiaa voidaan käyttää monella tavalla tukemaan työkykyä ja työssä jaksamista. Työntekijöiden hyvinvointi on yrityksen parasta pääomaa. Tarjoamme terapeuttisia paketteja työntekijöiden työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tueksi. Paketteihin kuuluu 3-20 tapaamista työntekijänne tarpeiden mukaan, joko lyhytterapeutin tai psykoterapeutin kanssa. Tapaamiset sisältävät psykoedukaatiota, vakauttavaa työtä ja harjoituksia. Tapaamisia voidaan järjestää työntekijöille yksilötapaamisina tai heidän läheistensä kanssa.

Terapeuttiset ryhmät

Hoidolliset, kuntouttavat ja vertaistuelliset ryhmät tarjoavat ihmisille mahdollisuuden tulla näkyviksi omien ongelmiensa ja elämäntilanteidensa kanssa samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Tarjoamme erilaisia ryhmiä kuntien, yhteisöjen, hankkeiden ja yritysten käyttöön. Ryhmämuotoinen apu on tehokasta ja hyödyllistä silloin, kun ihmisiä yhdistää sama pulma, ongelma tai historia, jolloin he ryhmässä annettavan psykoedukaation, harjoitusten tai muiden hoidollisten elementtien lisäksi voivat kokea vertaistuen parantavan voiman. Ota yhteyttä, niin suunnittelemme tarpeiden mukaisen ryhmän.

Ryhmiä voimme luoda erilaisiin elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin liittyen, esimerkiksi

  • Vanhempainryhmiä, joiden lapsilla on haasteita elämässä, esim. päihteet, syömishäiriöt
  • Omaisryhmät, jossa perheenjäsen on sairastunut
  • Erilaisista oireista kärsivien ryhmä eli kuntouttava vertaisryhmä

Vertaisryhmät ovat kustannustehokas tapa auttaa. Ryhmissä saadaan tukea sekä ryhmien ohjaajilta, että muilta ryhmäläisiltä eli vertaisilta. Myös löydettyjen selviytymiskeinojen jakaminen ryhmän sisällä on hyvin palkitsevaa. Ryhmäläiset usein myös tunnistavat samankaltaisia tunteita, ja voivat auttaa toisiaan niiden säätelyssä.

Koulutukset

Eedasta voit tilata yksittäisiä luentoja sekä laajempia koulutuskokonaisuuksia liittyen sosiaalityöhön, psykoterapiaan, hyvinvointiin ja itsestä huolehtimiseen. Tässä muutama esimerkki koulutusten aiheista. Kysy koulutuspalveluistamme lisää!

  • Systeeminen lastensuojelu
  • Lastensuojelun jälkihuolto
  • Sijaistraumatisoituminen
  • Riippuvuuksien hoito
  • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
  • Muut sosiaalityöhön ja terveydenhoitoon liittyvät koulutukset