Tarjoamme sinulle ja läheisillesi tukea elämäntilanteissa, joissa koet tarpeen pysähtyä ja miettiä elämäsi suuntaa. Psykoterapiaan voit hakeutua mikäli koet tarvetta muutokseen elämässäsi tai läheinen ihmissuhde tuntuu haasteelliselta.

Apua voit hakea myös esimerkiksi silloin, kun tunnet itsesi yksinäiseksi, elämä tuntuu näköalattomalta tai työ ei tunnu sujuvan. Psykoterapia on vaikuttavaksi todettu hoito myös erilaisiin mielenterveyden häiriöihin. Vaikuttavin elementti psykoterapiassa on terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde.

Psykoterapeuttina voi työskennellä henkilö, jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä (Valvira).


Yksilöpsykoterapia

Yksilöterapiaa käytetään hoitona ja kuntoutuksena mielenterveyden häiriöissä, haastavissa elämäntilanteissa, traumojen kokemisen jälkeen sekä silloin kun oma elämä kaipaa uutta suuntaa. Yksilöpsykoterapiaa voidaan tehdä lyhyenä yksilöterapiana tai pitkänä kuntoutuspsykoterapiana.

Yksilöterapiassa voit yhdessä psykoterapeutin kanssa tutkia omia tunteitasi ja ajatuksiasi sekä niiden merkitystä itsellesi ja läheisillesi.

psykoterapiapalvelut

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiaa voidaan käyttää ihmissuhteisiin liittyvien kysymysten hoidossa ja selvittelyssä, tukena muissa psykoterapioissa sekä mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Perheterapiaa käytetään laajasti myös julkisessa terveydenhuollossa.

Perheterapiaan voi hakeutua mikäli haluat terapian vaikuttavan koko läheisverkostoon. Mikäli perheessä on ongelmia liittyen yhden ihmisen käyttäytymiseen, kuka tahansa perheestä voi hakeutua perheterapiaan.

Perheterapia vaikuttaa moneen ihmiseen samanaikaisesti. Se on vaikuttavaa ja kustannustehokasta.


Paripsykoterapia

Pariterapiaan kannattaa hakeutua, kun pariskunnalla on haasteita keskinäisessä vuorovaikutuksessa, kun pariskunta voi huonosti keskenään tai kun läheisyys on kadonnut. Tunneyhteys puolisoon saattaa estyä tai häiriintyä omiin aikaisempiin elämänkokemuksiin liittyen.

Autamme sinua tutkimaan yhdessä puolisosi kanssa näitä yhteyksiä ja sitä kautta ymmärtämään enemmän itsestäsi ja toisesta, sekä syventämään vuorovaikutusta välillänne, huomioiden myös kehollisen olemisen näkökulman.


Ystäväpsykoterapia

Voit hakeutua terapiaan myös ystäväsi kanssa, mikäli teillä on kysymys jota haluatte pohtia, huomaat ystävyyssuhteen muuttuneen tai kaipaat siihen syvyyttä.


Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäterapiaa voi käyttää samoihin kysymyksiin ja ongelmiin kuin muitakin terapioita. Erona ryhmäterapiassa on se, että mukana on muita samantyyppisessä elämäntilanteessa olevia ihmisiä, joten vertaistukea on lähelläsi.

Ryhmäterapian parantavia elementtejä ovat lisääntynyt itseymmärrys, vuorovaikutussuhteiden paraneminen, muutoksen mahdollistuminen tunnetasolla sekä toivon lisääntyminen haastavassa elämäntilanteessa.


Lyhytpsykoterapia

Lyhytpsykoterapia on 1-20 kerran prosessi, jossa työn keskiössä on asiakkaan kanssa sovittu aihe. Lyhytterapia sopii esimerkiksi elämänmuutoskohtien läpikäymiseen ja elämänkriisien tukikäynneiksi.

Voit hakeutua “Käynti kerrallaan” -terapiaan, jos sinulla on esimerkiksi selkeä rajattu kysymys, kuten elämän taitekohtiin liittyvät akuutit kysymykset. Voit tulla yksin tai läheisesi kanssa. Käynti kerrallaan -psykoterapia voi olla 1-5 kertaa ja halutessasi sitä voidaan jatkaa pidemmäksi prosessiksi.

Lyhytterapia on noin 20 kerran fokusoitu psykoterapia tietyn asian tutkimiseen ja ymmärryksen lisäämiseen. Eeda tarjoaa myös pitkiä psykoterapioita, jolloin on aikaa syventää ymmärrystä itsestä ja vuorovaikutussuhteista, sekä oman ylisukupolvisen perimän vaikutuksista nykypäivään.

Psykoterapiaopiskelija

Psykoterapiaopiskelijat toimivat terapeutteina kouluttajiensa työnohjauksen alla. Työnohjaus tapahtuu terapiavastaanoton ulkopuolella. Psykoterapiakoulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulusta ja edellyttää koulutettavalta mielenterveysalan työkokemusta sekä soveltuvaa sosiaali- tai terveysalan taustakoulutusta.