Rekisteriseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Eeda Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot:
Eeda Oy
PL 4
00671 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Eeda Oy
PL 4
00671 Helsinki
020 730 7650
[email protected]

2. Rekisteröidyt

Yrityksen rekisterissä on tietoja asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Eeda Oy:n asiakkaan ja Eeda Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan tai tämän edustajan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Sukupuoli
 • Kieli
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Lähiomainen
 • Huoltaja

Asiakastiedot

 • Palveluiden osto- ja käyttötiedot
 • Rekisteröityä mahdollisesti koskevia vakuutustietoja, työterveyspalveluita tai -sopimusta koskevia tietoja
 • Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä sekä hoitoketjun mukana siirtyviä tietoja
 • Muita asiakkuuden hoitamiseen ja palveluiden tuottamiseen tarpeellisia tietoja

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Eeda Oy, PL 4, 00671 Helsinki.

 • Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Oikeus vaatia että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään tai asiakkaan edustajalta asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään tai asiakkaan edustajalta verkkolomakkeen tai muun median kautta

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Eeda Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme ja yhteistyökumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Asiakassuhteen hoitamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi tietoja voidaan luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle asiakkaan hoidosta vastaavalle taholle hoidon turvaamiseksi.

9. Käsittelyn kesto

Henkilötiedon käsittelyn kesto ja/tai säilytysaika:

 • Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä otetaan huomioon lakisääteiset, määrättyjen tietojen säilyttämistä koskevat aikarajat.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden tuottaminen edellyttää tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sivuston haltijan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Analytiikka ja markkinointi

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin. 

Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn ynnä muut sosiaalisen median alustat voivat saada käyttöönsä käyttäjän IP-osoitteen sosiaalisen median jakotoimintojen kautta. Mikäli et halua alustojen keräävän tietojasi, on suositeltavaa kieltää evästeet selaimen asetuksista. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.